X
تبلیغات
دیجی چارتر
رایتل
استفاده از کاندم مردانه  چاپ
تاریخ : 1386/04/28
  • وقتی آله تناسلی مرد آماده باشد کاندم باید پوشانده شود پیش از آنکه با شریک جنسی خود تماس داشته باشد
  • بشترین زوج ها کاندم را بعد از تماس جنسی استفاده می کنند (بعد از تماس مستقیم آلات تناسلی بدون کاندم) که این خود می تواند باعث به وجود آوردن امراض مقاربتی شود زیرا مایع پیش از منی هم حاوی ویروس است ومی تواند  بعضی مریضی ها را به وجود بیاورد به همین دلیل باید پیش از تماس جنسی آلات تناسلی کاندم پوش گردد .
  • دروقت پوش کردن کاندم اولا نوک آنرا گرفته تا هوای آن خارج گردد و از پاره شدن آن جلوگیری شود بعدآ انر به طرف پایین بکشید تا تما م آله تناسلی را پوش کند .
  • درزمان مقاربت جنسی از دوکاندم استفاده ننمایید زیرا امکان پاره شدن آن میرودوقتی آله به حالت عادی آمد از جلو آن گرفته وآله تناسلی را از داخل آن بیرون بکشید
  • احتیاط کنید که در هنگام بیرون کشیدن کاندم مایع منوی بالای شریک جنسی شما نریزد .